Free – Khóa học nhạc lý cho người mix nhạc, làm nhạc

Khóa học Miễn Phí với chủ đề “nhạc lý cho người mix nhạc, làm nhạc”. Bộ video quay sẵn cung cấp kiến thức nhạc lý thực hành cho những người muốn ứng dụng nhạc lý vào việc mixing, làm nhạc của mình.


5/5 (1 Review)

2 thoughts on “Free – Khóa học nhạc lý cho người mix nhạc, làm nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *