Kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc: giải thích các nốt, quãng, thang âm và hợp âm

music club

 Có thể không nghi ngờ gì rằng hiểu được cách thức hoạt động của âm nhạc có thể giúp bạn tạo ra âm nhạc hay hơn; hoặc ít nhất là làm cho mọi thứ dễ dàng hơn khi bạn đang ở giai đoạn soạn thảo dự án của mình.

Ở đây, chúng tôi đưa mọi thứ trở lại những điều cơ bản bằng cách giải thích các nốt, quãng, thang âm và hợp âm là gì và tất cả chúng có liên quan như thế nào.

luu ban nhap tu dong 2549

1. Notes

Notes là nguyên liệu thô của một bài nhạc, các nốt nhạc là các khối xây dựng mà từ đó tất cả các hợp âm và giai điệu được tạo ra.

Mỗi nốt đều có thời lượng và cao độ. Trong cuộn piano, độ dài của mỗi sự kiện nốt trong màn hình liên quan trực tiếp đến thời lượng của nó, trong khi cao độ được thể hiện bằng vị trí thẳng đứng của nó.

Trong âm nhạc phương Tây, có tổng cộng mười hai nốt trên mỗi quãng tám, được đặt tên là A, A #, B, C, C #, D, D #, E, F, F #, G và G #. Các nốt sắc nét, hoặc ‘tình cờ’, rơi trên phím đen, trong khi các nốt thông thường hoặc ‘tự nhiên’ rơi trên phím trắng.

Cũng như dấu thăng, các phím đen cũng có thể là dấu thăng – tức là Bb, Db, Eb, Gb và Ab. Một nốt nhạc cụ thể được coi là sắc nét hay phẳng phần lớn phụ thuộc vào âm giai hoặc phím hiện tại.

luu ban nhap tu dong 2549

2. Khoảng

Trên bàn phím đàn piano, hai nốt ngay cạnh nhau là một nửa cung cách nhau về cao độ. Khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc bất kỳ được gọi là một quãng và mỗi quãng có một tên cụ thể, tùy theo kích thước của nó. Ví dụ, khoảng thời gian chỉ một nửa cung được gọi là một giây nhỏ, trong khi khoảng thời gian bảy nửa cung được gọi là một phần năm hoàn hảo.

Sơ đồ trên cho thấy tên của tất cả các quãng có thể có trong một quãng tám – chúng có thể là giai điệu (giữa một chuỗi các nốt liên tiếp trong một giai điệu) hoặc hài hòa (giữa các nốt trong một hợp âm). Nếu hai nốt có cùng cao độ, chúng được cho là đồng thanh.

3. Thang âm

Thang âm là một chuỗi các nốt (được gọi là ‘độ’) cung cấp nguyên liệu thô cho một bản nhạc. Khoảng cách giữa các nốt tuân theo một khuôn mẫu đã định, tùy thuộc vào loại thang âm.

Thang âm đầu tiên mà mọi người gặp phải khi học nhạc là âm giai trưởng (hình trên), theo mẫu quãng TTSTTTS, trong đó S là Semitone và T là Tone (hai nửa cung). Âm giai chính C được tạo thành từ tất cả các nốt trắng trên bàn phím đàn piano, nhưng các âm giai chính khác (bắt đầu từ các nốt khác nhau) bao gồm các nốt đen – Ví dụ: G trưởng chứa một nốt thăng, F #, trong khi F chính chứa một nốt thăng lưu ý, B.

Thang âm phổ biến khác là âm giai thứ, có mẫu quãng TSTTSTT.  

missing image

4. Hợp âm

Hợp âm được định nghĩa là hai hoặc nhiều nốt phát ra cùng một lúc, nhưng theo thuật ngữ lý thuyết cơ bản, chúng ta thường hiểu nó có nghĩa là hợp âm ba nốt, hoặc ‘bộ ba’. Trong âm nhạc phương Tây, các hợp âm thường được tạo ra bằng cách xếp chồng các nốt thay thế từ thang âm – lấy nốt đầu tiên, bỏ nốt tiếp theo, lấy nốt khác, bỏ nốt một và lấy nốt một nữa.

Hình ảnh trên cho thấy âm giai trưởng C từ ảnh trước giờ đã được ‘hòa âm’ – mọi hợp âm đều chứa các nốt thay thế của âm giai trưởng C. Một số hợp âm là chính (khoảng cách bốn nửa cung sau đó là khoảng trống ba) trong khi một số hợp âm nhỏ (khoảng cách ba nửa cung sau đó là khoảng cách bốn). Một trong số chúng (vii) bị ‘giảm bớt’ (khoảng cách ba và ba).

Nguồn: https://www.musicradar.com/how-to/music-theory-notes-intervals-scales-chords-easy

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *